emailLinkedinTwitterTwitter

NOORA KETTUNEN

sovittelujournalisti & dialogiasiantuntija

Haluan auttaa ihmisiä kuuntelemaan toisiaan ja käymään arvostavaa dialogia sekä yhteiskunnassa että omassa elämässään.

TOIMITTAJA

Olen työskennellyt mm. Helsingin Sanomissa, Yle Uutisissa ja tehnyt ulkomaanreportaaseja eri medioihin. Olen tavannut ateisteja Ghanassa, albiinoja Malawissa ja kristittyjä Turkissa.

Työssäni haluan edistää aitoa kuuntelemista ja lisätä ihmisten välistä ymmärrystä. Olen ollut alusta asti mukana luomassa ja kehittämässä sovittelujournalismia. Nyt toimin Sopiva ry:n hallituksen puheenjohtajana ja yhdistyksen aktiivina. Kehitämme parhaillaan data-analyysiin perustuvaa Moniäänisyysmittaria Uutisraivaaja-kilpailun finaalissa. Sovittelujournalismi pyrkii ehkäisemään vastakkainasetteluja yhteiskunnassa ja luomaan keskusteluyhteyden eri tavoin ajattelevien ihmisten välille. Tavoitteena ei ole tehdä kaikista samanmielisiä.

Voit lukea lisää sovittelujournalismin periaatteista ja käytännöstä Sovittelujournalismin käsikirjasta. Yhdistyksen toimintaa voit seurata Facebookissa, Twitterissä ja nettisivuillamme.

PUHUJA

Kierrän puhumassa toimittajan työstä ja vuoropuhelun tarpeesta erilaisissa tilaisuuksissa. Minut on pyydetty puhumaan niin sisäministeriöön, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin ja järjestöiden tilaisuuksiin. Juonnan myös erilaisia mediaan, viestintään ja vuoropuheluun liittyviä tilaisuuksia. Esiintymisiä suunnitellessani hyödynnän myös laajoja verkostojani viestinnän ja tutkimuksen saralta.

Jos kaipaat tilaisuuteesi toimittajan tai dialogiasiantuntijan näkökulmaa, ota yhteyttä noora@noorakettunen.com tai Speakers Forumin kautta.

KOULUTTAJA

Kuuntelemisessa on taikaa. Olen huomannut sen omassa elämässäni ja opettaessani rakentavan keskustelun ja sovittelujournalismin työpajoissa.

Tarjoan koulutusta kaikille niille, jotka haluavat tulla paremmiksi kuuntelijoiksi ja keskustelijoiksi. Arvostavat kysymykset, aito kuunteleminen ja rakentava argumentointi parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta työpaikoilla, henkilökohtaisissa ihmissuhteissa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Sovellan koulutuksessa esimerkiksi Bob Stainsin ja Bart Brandsman työpajoissa oppimaani dialogiteoriaa kuin myös improvisaatioteatteriharrastukseni tekniikoita.

PALAUTETTA:
"Hyvät keskustelut ja huomasin itsessäni parannettavaa. Ja sai myös kuunnella ja antaa äänensä."

"Uusia työkaluja rakentavaan keskusteluun. Paja antoi uusia ajatuksia! On monia asioita, joita pitää ottaa huomioon."

"Työpaja oli inspiroiva,se oli sopivan toiminnallinen mutta myös virikkeellinen ja informatiivinen."

"Sain virikkeitä oman toiminnan kriittiseen reflektointiin."

"Paljon uusia näkökulmia kuinka toimia keskustelutilanteissa."

"Ihana koulutus!"

Palvelut

Eri tavoin ajattelevien kanssa ei ole aina helppo keskustella. Syynä on paitsi näkemysten eriävyys myös luottamuspula. Loukkaavat kysymykset tai välinpitämättömyys saavat keskustelukumppanin entistä jännittyneemmäksi ja keskustelu vaikeutuu entisestään.

Noidankehän voi kuitenkin katkaista kehittämällä dialogitaitojaan. Järjestän työpajoja yrityksille ja muille yhteisöille sekä henkilökohtaista valmennusta esimerkiksi johto- tai muissa vastuutehtävissä toimiville ammattilaisille.

Tutustu alla oleviin kuvauksiin ja pyydä tarjous noora@noorakettunen.com

JOHTO- TAI MUISSA VASTUUTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE
Ymmärretäänkö sinut usein väärin, vaikka tarkoituksesi oli hyvä? Etkö saa alaisiasi tai yhteistyökumppaneitasi avautumaan heitä vaivaavista asioista? Ajaudutko helposti väittelyyn, vaikka haluaisit keskustella rauhallisesti?

Dialogitaitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissa. Aito ja arvostava kuuntelu, luottamusta herättävät kysymykset ja argumentointi saavat keskustelukumppanin rentoutumaan ja avautumaan. Uhatuksi itsensä kokeva ei pysty rakentavaan vuorovaikutukseen. Henkilökohtaisessa ohjauksessa pystymme paneutumaan juuri sinun tilanteeseesi. Apuna voimme käyttää erilaisia kysymys-, kuuntelu- ja argumentointiharjoituksia tarpeen mukaan.

RAKENTAVAN KESKUSTELUN TYÖPAJAT
Puhutko kuuroille korville vai etkö saa sanaa suustasi? Rakentavan keskustelun työpaja on juuri sinulle!

Rakentavan keskustelun työpajoissa opetellaan pari- ja ryhmätehtävien avulla arvostavaa kuuntelemista, argumentointia ja parempia kysymyksiä, jotka herättävät luottamusta ja saavat keskustelukumppanin avautumaan.

Työpajat sopivat 10-20 hengen ryhmille yrityksissä, järjestöissä ja muissa yhteisöissä.

ARTIKKELEITANI

Journalistiset tekstit

Blogitekstit